ஆதி சைவம் - கொண்டை கட்டுதலும் கொட்டை கட்டுதலும் நம் வாழ்க்கை முறை!

September 6, 2019

6,003 views

இந்த தியான சத்சங்கத்தில் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் ஆதி காலத்தில் எவ்வாறு வளமாக நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்தார்கள், அன்னை காமாக்ஷி பூலோகத்தில் உருவாக்கிய ஞான சூழலியல் தழைத்திருந்தது இன்று அந்த ஆதிசைவ வாழ்க்கை முறை எவ்வாறு அழிந்துகொண்டிருக்கின்றது அதை புனரமைப்பதே தன் அவதார நோக்கம் என்று அழகாக விளக்குகின்றார்! Satsang delivered by HDH Nithyananda Paramashivam on 3rd September 2019

© 2022 Sri Nithyananda Paramashivam. All rights reserved.

KAILASA's Nithyananda TV gives you front-row access to live Satsangs, discourses, latest news, events, and teachings from the SPH Nithyananda Paramashivam.