ஆதி சைவம் - ஒரு சிறந்த ஜனநாயகத்தை உருவாக்கும் கட்டமைப்பு!

September 11, 2019

3,171 views

( 10 SEPTEMBER 2019) இன்றைய நித்ய சத்சங்கத்தில் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் ஆதி சைவத்தை வாழ்வதன் மூலம் நாட்டில் உண்மையான ஜனநாயகம் உருவாக இயலும், மக்கள் உண்மையாக சிந்திக்க தெரிந்தவர்களாக மாறுவார்கள் என்றும், ஆலயங்களே தன் வாழ்வின் ஆதாரம், சிவாலயம் செல்வதும், சிவபூஜை செய்வதும் தவறாது கடைபிடிக்க வேண்டிய செயல், மேலும் இராஜராஜ சோழனுக்கு தம் அனைத்து ஆலயங்களிலும் சிலை வைக்க வேண்டும் என்று அருளாணை வழங்கினார்.

© 2022 Sri Nithyananda Paramashivam. All rights reserved.

KAILASA's Nithyananda TV gives you front-row access to live Satsangs, discourses, latest news, events, and teachings from the SPH Nithyananda Paramashivam.